За нас

Archaeologia Bulgarica (ArchBulg) e научно списание, издавано без прекъсване от 1997 г. насам  – единственото сред българската периодика в сферата на хуманитаристиката, класирано в Scopus и в European Reference Index for the Humanities. Основател и главен редактор на списанието е проф. д-р Людмил Вагалински (lfvagalinski@gmail.com ; lvagalin@techno-link.com).

През 2015 г. под същото име е регистрирана и неправителствена организация. Основната цел на НПО Archaeologiа Bulgarica е популяризирането на археологията и културно-историческото наследство на България. Учредителите са:

  1. Проф. д-р Людмил Вагалински, председател на сдружението, археолог с дългогодишен опит и приносни публикации; от 2011-2018г. – директор на Националния археологически институт с музей при БАН: http://naim.bg/en/content/person/700/0/92/ ; от 2007 г. ръководител на проучванията в античния град Хераклея Синтика край с. Рупите, Петричко; от 2003 г. ръководител на  проучванията в римската колония Деултум, Бургаско. В биографията му влизат разкопки на дунавските римски кастели Ятрус в Русенско и Трансмариска в Силистренско.
  2. Ирина Вагалинска, редактор на книги и журналист с над 20 г. практика в медиите, включително като отговорен редактор в списание „Тема“, където води рубрика „Археология“. За контакти: irinavagalinska@gmail.com