Археологическо училище

В изпълнение на основната си цел НПО Arhaeologia Bulgarica организира школи по археология, музеология и полева консервация, съобразени с индивидуалния график на всеки участник. Постоянните ни летни бази са в град Петрич (близо до Хераклея Синтика) и в археологическия резерват Деултум, Бургаско.

В програмата влизат разкопки, обучение и тематични екскурзии. Всяка учебна седмица включва по пет дни работа на обекта, по две лекции и една екскурзия. В школата може да се записват студенти от начален и магистърски курс, докторанти и завършили висше образование в областта на археологията, антропологията, класическите науки, древната история и свързаните с тях изследвания. При завършване на курса участниците ще получат сертификат.

В Хераклея Синтика вече е провеждана практика на американски студенти – през 2012-2014 г., съвместно с Американския научен център в София.

Студентите, които се нуждаят от академични кредити, трябва да потърсят доц. д-р Людмил Вагалински на адрес: lfvagalinski@gmail.com.

Чуждестранните участници в школата осигуряват сами медицинска застраховка и виза, ако се налага.

За информация относно лятното училище – график, настаняване и други подробности, може да се обръщате към проф. д-р Людмил Вагалински /lfvagalinski@gmail.com/ .