Серапис в Хераклея Синтика

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА БОГ СЕРАПИС току-що излезе при разкопките на форума в Хераклея Синтика край с. Рупите, Петричко. Главата и раменете му се виждат ясно върху теракотата, съставена от две части. „Теракотената фигурка е добре запазена и е много интересна за нас, защото за пръв път се натъкваме на Серапис в Хераклея Синтика“, коментира ръководителят на разкопките доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).

Серапис (изписва се и Сарапис) е бог на изобилието и възкресението, а синкретичният култ към него обединява египетската и елинистическата традиция. Най-популярен е при династията на Птолемеите. В чест на Серапис при Птолемей III в Александрия е издигнат впечатляващ с мащабите си серапеум (така са наричани храмовете, посветени на това божество).

Дали е имало храм на Серапис и в Хераклея Синтика? Рано е за отговор на този въпрос. Но все пак да припомним, че според най-разпространената версия култът към божеството се налага още при Птолемей I през IV в. пр. Хр. , когато в Египет се стичат гърци и македони от Европа.

Please follow and like us: