Условия за ползване и защита на личните данни

Създателите на сайта https://www.archaeologia-bulgarica.com/ поемат ангажимент да поддържат висок стандарт на защита на личните данни, които предоставяте, за да спази изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим Ви да се запознаете с ключовите моменти от Политиката за поверителност, като потърсите линка Поверителност в долната част на всяка наша страница.

Резервираност (Backup)

С цел подсигуряване на надеждността на услугите ни и предпазване от загуба на данни по технически причини, в сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.  

 

 Трети лица

Ваши лични данни може да бъдат предоставени на трети лица, но само в следните случаи:

  • когато е предвидено в закон;
  • ако бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен/съдебен орган;
  • ако сте дали изричното си съгласие за това;
  • когато се налага за защитата на правата и интересите на НПО Archaeologia Bulgaricа.

Какви специфични данни събираме, вижте в Политика за поверителност.

Бисквитки

Докато четете новини и материали, докато гледате клипове и филмчета на сайта https://www.archaeologia-bulgarica.com/ , ние използваме различни начини за подобряване на услугите ни. Важна част от тях са бисквитките. Разгледайте Политиката за бисквитките, която регламентира използването им на нашия сайт. За предоставяне на реклами, които биха могли да Ви заинтересуват,  ние обработваме типа устройство, геолокацията, данни от бисквитките и други подобни.

Логове, свързани със сигурността, техническата поддръжка и други

Най-общо в сайта ни с адрес https://www.archaeologia-bulgarica.com/ се използват логове със следните цели:

  • за подсигуряване надеждното функциониране на нашите услуги и за установяване на технически проблеми;
  • за подсигуряване сигурността при функционирането на сайта ни и за откриване на евентуални злонамерени действия;
  • в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

 

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и други устройства, попадащи в тази категория

 

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. Те се съхраняват за период до една  година. Логовете може да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.  Ако не желаете да съхраняваме тези бисквитки, моля изтрийте ги от браузъра си.