Римско стълбище от форума на Хераклея Синтика

Издатините по камъка първоначално са били по-дълги – за тях са връзвали въжетата, с които повдигали и монтирали стъпалата. След

Прочетете повече

Усукването на тогата пред гърдите помага за датировката: този тип се среща по скулптури от I – II век, оттогава е и статуята от Хераклея Синтика

Усукването на тогата пред гърдите помага за датировката: този тип се среща по скулптури от I – II век, оттогава

Прочетете повече