• Допълнителна декорация

    Допълнителна декорация

    Един от коринтските капители на Хераклея Синтика се сдоби с временна декорация в зелено: малко гущерче се спря, сякаш привлечено