Archaeologia Bulgarica Supplements

Archaeologia Bulgarica Supplements е научна поредица за археология. В нея се публикуват монографии, дисертации, тематични сборници и акти на конференции и конгреси.

Изданието е електронно и със свободен достъп.

Постоянни редактори на поредицата са Людмил Вагалински (НАИМ) и Николай Шаранков (СУ).  Всеки том, с изключение на дисертациите, има редактор, който е специалист по съответната тема.

Приемат се ръкописи на български, английски, немски, френски и руски език, които не са публикувани. Те се изпращат на двамата постоянни редактори във формати Word или PDF.

LFVagalinski@gmail.com,

NSharankov@yahoo.com

Авторите решават как да подредят своите ръкописи. Само начинът на цитиране е съобразен с изискванията на списанието Archaeologia Bulgarica

www.archaeologia-bulgarica.com

 

Авторите носят сами отговорност за авторските права.