Всички важни открития около Хераклея Синтика – в новия брой на сп. Archaeologia Bulgarica

Ръководителят на разкопките в Хераклея Синтика доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) публикува обширна статия за най-интересните открития, направени на археологическия обект край с. Рупите, Петричко, в периода 2018-2019 г.  В неговия текст от новия бр. 2/2020 на списание Archaeologia Bulgarica  се прави аргументираното предположение, че откритата при проучването изящно скулптирана женска глава не е портрет на реално съществувала личност, а изображение на богиня.

Стелата на Ликос

В своята статия доц. д-р Вагалински не само анализира всички подробности около тази и около другите три мраморни скулптури от обекта – статуя от типа togatus, статуя от типа „малка херкуланка“ и горна част от торса на мъжка статуя – а и ги поставя в исторически контекст, проследявайки накратко развитието на античния град през неговото 800-годишно съществуване.

В новия брой 2/2020 на сп. Archaeologia Bulgarica е публикувана и цялостната „каменна история“ на тези земи през античността. Николай Шаранков (СУ „Св.Кл. Охридски“), авторът на статията „Надписи от района на Средна Струма (ІV в. пр. Хр. – ІV в. сл. Хр.). Нови прочити и тълкувания“, анализира 100 епиграфски находки, включително красиво издяланата надгробна плоча на Ликос, открита най-вероятно в Хераклея Синтика и съхранявана в НИМ.

Както вече писахме, в този брой на списанието излиза и статията на гл. ас. д-р Сирма Александрова (НАИМ-БАН) с хипотезата за римския военен лагер, издигнат след битката на 22 юни 168 г. пр. Хр. при Пидна, за да контролира близкия град Хераклея Синтика. Така че не е пресилено да се твърди: Archaeologia Bulgarica, брой 2/2020 е изцяло посветен на региона на Средна Струма през античността. С едно единствено изключение: рецензията на проф. Флорин Курта от Университета във Флорида, в която става дума за това доколко ДНК анализите могат да обогатят археологически резултати при разграничаването на етноси през късната античност в Централна Европа.

Please follow and like us: