НовиниОткрития

Двуглави кучета върху ризницата на знатен тракийски воин

Пластина с двуглави кучета

Още от разкриването на гроб 2 в една от най-големите могили на територията на България – Рошава Драгана, Старозагорско, няма съмнения във високия статут на конника, за който е бил изкопан в края на I-началото на II век. Реставрираният посребрен шлем-маска, намерен там, стана акцент на няколко изложби, но около останалите части от доспехи имаше неясноти. И ето че една от най-интересните публикации в тазгодишния бр.1 на списание Archaeologia Bulgarica дава отговори на въпросите, свързани със знатния тракийски воин. Авторите на статията „Въоръжение на катафракт от погребение в могилата Рошава Драгана“ Андрей Негин и Мария Камишева смятат, че става дума за два или дори три типа доспехи – първо, защото са открити части от плетена, люспеста и пластинчата ризница. И второ, защото само посребреният шлем-маска е римски. Другите части от въоръжението са от сарматски или партски произход.

 

Особен интерес представляват тамгите върху златния край на меча и върху бронзова тока, както и изображенията на двуглави кучета върху големи пластини от едната ризница. Те имат паралели на сарматска територия. Специално двуглавите кучета насочват изследователите към региона на Пантикапей (северното Черноморие), където вече са намирани подобни украси.

Бронзов шлем с посребряване
Бронзов шелм с посребряване, възстановка

Статията опровергава и една хипотеза на археолога Христо Буюклиев, разкрил погребението – в началото той тълкува многото метални пластини като части от „брониран панталон“, който тракийският воин на римска служба си е донесъл като плячка след битка по Долен Дунав. Вече е сигурно, че става дума за ризници, но иначе предположението му за трофейно въоръжение е потвърдено.

С все по-голяма увереност може да се твърди и че в гроб 2 е погребан някой от семейството на най-влиятелния човек в региона по онова време – Тит Флавий Динис, син на Скелес от трибата Квирина, архиерей на тракийския койнон. Смята се, че тяхна е била и римската вила в местността Чаталка, Старозагорско, където са погребани членове на тази знатна тракийска фамилия.

Меч с тамги
Please follow and like us: