За гибелта на един император

Как изглежда в наши дни бойното поле, на което император Деций Траян и неговият по-голям син Херений Етруск срещат смъртта, а римската армия претърпява тежко поражение от германите под предводителството на Книва?

Archaeologia Bulgarica вдигна дрон над Абритус, разпита специалистите и потърси находките, свидетелстващи за битката през 251 г. Разгледахме фрагменти от ризници, колчета от войнишки палатки, връх на стрела от катапулт, набузници от шлем – включително такива, преизползвани от местното население за други цели. Екипът на Archaeologia Bulgarica надникна в гърнето, където римски воин скрил припечелените монети, преди да влезе в боя; чу подробности за полевата монетарница; научи и за нов международен проект, който цели да хвърли повече светлина върху първия случай, при който римски император загива в сблъсък с външен враг…

Please follow and like us:
<aside id="youtube_showcase_featured_videos_widget-7" class="widget widget_youtube_showcase_featured_videos_widget clearfix">
<h3 class="widget-title"><span>Препоръчани клипове</span></h3>
</aside>