Има ли монети?

Преди да бъде изхвърлена, всяка лопата пръст се проверява за метални предмети. Сред тях монетите са особено важни – когато са открити в археологически контекст, помагат за датировката.

Please follow and like us:
<aside id="youtube_showcase_featured_videos_widget-7" class="widget widget_youtube_showcase_featured_videos_widget clearfix">
<h3 class="widget-title"><span>Препоръчани клипове</span></h3>
</aside>