ОткритияХераклея Синтика

Колоните от форума на Хераклея Синтика са крепили и лъвски глави

Форумът на Хераклея Синтика добива все по-ясни очертания с разкриването на двете масивни колони и великолепния коринтски капител преди няколко дни. Според ръководителя на археологическия екип доц. д-р Людмил Вагалински те са украсявали северния край на площада през ІV век и са взети от сгради, построени през ІІ век. През късноримската епоха хераклейците са се опитвали да възстановят града си след вражеска атака и частично опожаряване, станало скоро след 276 г. – искали са да върнат блясъка на форума, но да не влизат в големи разходи. А откритото площадно пространство (без сградите около него) през ІV век се е простирало на цели 2500 квадратни метра! Ето защо се е налагало да бъдат преизползвани не само колони, а и други строителни елементи от здания, издигнати там 200 до 400 г. по-рано.

Колоните с коринтски капители са носели хоризонтални мраморни украсени “греди” (архитрави), върху които са били положени мраморните блокове (корнизи) с водостоци за оттичане на дъждовните струи, стичащи се по керемидения покрив на портика. Но не си представяйте обикновени улеи – водата e бликала е от пастта на скулптирани лъвски глави, част от които бяха открити в границите на форума още по време на миналогодишните разкопки.

Колоните и изредените елементи върху тях (т. нар. ордер) са поддържали единия край на керемидения покрив, а другият е стъпвал върху редица от 15 помещения: някои от тях са били търговски, други – светилища. Така покрай северната страна на площада строителите му са оформили покрит коридор, наречен портик. Целта е била да пази посетителите и от дъжда, и от силното слънце.

Според резултатите от последните археологически проучвания в Хераклея Синтика източната и южна страна на форума не са имали колонади. Не e ясно само как е изглеждала западната, защото тя попада в недостъпен засега частен парцел.

Затова пък е сигурно, че през IV век формата на централния площад е била правоъгълна – това е характерно за римските форуми, докато типичната гръцка агора е квадратна. И също като в най-добрите римски образци на площада на Хераклея Синтика е имало скулптури. Наскоро екипът на доц. д-р Людмил Вагалински разкри два зидани постамента за статуите, издигнати по централната ос в северния край на форума.

 

Please follow and like us: