НовиниОткрития

Минерва от Деултум

Минерва от ДеултумОткрит е още един фрагмент от мраморна статуя на богинята Минерва в римската колония Деултум – с него те вече стават поне 15, събирани в течение на 34 години! От разкопките през 1987 г. до днес елементи от нея са намирани преизползвани или изхвърлени в пълнежа на римско водохранилище, заедно с други части от мраморни и бронзови статуи. Едва през 2017 г. различните фрагменти са разпознати като принадлежащи на един паметник и наличните части, открити при стари и нови разкопки, са свързани. По този начин близо половината от статуята вече е възстановена.

Тя е била с внушителен ръст – около 2,25 м, и е била разположена на видно обществено място – например храм, портик, библиотека или друга важна сграда. Изобразявала е богинята с характерните ѝ атрибути – егида с Горгона Медуза на гърдите, шлем, щит и маслиново дърво с увита змия около него. Новооткритият фрагмент е част именно от змията.

Статуята е изработена през втората половина на II век и има паралели в Рим и Мала Азия. Но деултумската Минерва притежава и един отличителен елемент – щитът ѝ е без аналог сред известните на науката дотук: украсен е с релефна Гигантомахия. Митологичната сцена представя битката между олимпийските богове и гигантите.

Минерва или Атина, както я наричат гърците, е основна фигура в гръко-римския пантеон. Тя е дъщеря на Юпитер (Зевс) и богиня на мъдростта и мира. Радвала се е на особена популярност в колонията, тъй като е била считана и за покровителка на Веспасиан – императорът, основал Деултум.

Archaeologia Bulgarica благодари на гл. ас. д-р Милена Райчева  (НАИМ-БАН) за предоставената информация.Цялостна въстановка на статуята и подробен анализ очаквайте в някой от следващите броеве на едноименното списание.

 

Този материал излиза със съдействието на НФ „Култура“

Please follow and like us: