Огледалце, огледалце…

Парче от римско оброчно огледалце /на снимката в едър план/ зарадва археолозите на разкопките на Хераклея Синтика вчера. Те все още не могат да го свържат с конкретно светилище, но за пръв път откриват такъв предмет на обекта.
Вотивните /оброчни/ огледала от този период /на малката снимка горе вляво/ се различават от обикновените основно по това, че огледалната повърхност е заменена с по-евтино оловно дискче. Оставяни са като дарове за боговете в светилищата и се свързват главно с култа към Афродита.

Please follow and like us:
<aside id="youtube_showcase_featured_videos_widget-7" class="widget widget_youtube_showcase_featured_videos_widget clearfix">
<h3 class="widget-title"><span>Препоръчани клипове</span></h3>
</aside>