НовиниОткрития

Под знака на Бендида

Непознато досега тракийско име излезе в надпис от Хераклея Синтика

Николай Шаранков

Под знака на Бендида

През 2021 г. проучванията на екипа на доц. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) в Хераклея Синтика предоставиха много нови данни за участието на траките в живота на античния град. Сред тях е и една малка и на пръв поглед скромна находка – керамична тежест за тъкачен стан, каквито често се откриват при археологическите проучвания. Понякога тези иначе стандартни предмети са украсени с изображения (както при намерената през 2019 г. тежест с щемпел, представящ крилатата богиня на победата Нике) или надписи, нанесени при изработката върху още мократа глина. Именно надписът определя голямото научно значение на откритата през последния археологически сезон тежест. Върху едната стена на пирамидалната тежест, точно под отвора за окачване, с умел почерк, характерен за периода II-I в. пр. Хр., в два реда е изписано „Бензилис“ – непознато досега тракийско женско име, което е и едно от ранните писмени свидетелства за присъствие на траки в Хераклея.

Името Бензилис е образувано от името на тракийската богиня Бендида, възприемана като върховна покровителка на природата и затова сближавана с гръцката Артемида и изобразявана като ловджийка. Култът ѝ бил твърде почитан в югозападните тракийски земи, включително в областта на Хераклея Синтика, където имало няколко големи светилища на богинята (например при с. Левуново и при с. Ласкарево). Поради тази причина в региона били много популярни и личните имена, образувани от имената Бендида и Артемида.

В името Бензилис (вместо очакваното Бендилис) забелязваме и една интересна особеност на тракийския език – промяна на звука „д“ пред „и“, вероятно сходна с подобни явления в други езици (на български например имаме редуване на „д“ и „жд“ – „видя“ и „виждам“). Възможностите на гръцката азбука за предаване на специфични за тракийския език звукове били ограничени, затова не сме сигурни какво точно означава гръцката буква Z в името на Бензилис – дали „з“ или „дз“, „ж“ или „дж“, или пък нещо като звучното английско th или δ в съвременния гръцки?

Любопитно е, че същата промяна виждаме и в името на самата Бендида – още през VI-V в. пр. Хр. в посветителен надпис на тракийски език от остров Самотраки богинята е наречена „Бензи“. „Бензи“ се появява и като женско име – така се нарича една от дъщерите на тракиеца Долазен, служил в римски конен отряд в края на I в. сл. Хр., както и тракийка, починала през първата половина на II в. сл. Хр. в град Пантикапей (съвременният Керч) на Северното Черноморие. От областта на Хераклея пък имаме сложното тракийско женско име Деба-бензис, познато от надгробен надпис от с. Ласкарево. Свързано с богинята Бендида и със същата особеност е и мъжкото име Бензес, известно като име на столетник от Партикопол (днешен Сандански), записан при преброяването на населението на провинция Македония ок. 120 г. сл. Хр., както и от списъци на ефеби от края на I в. сл. Хр. от македонския град Калиндоя.

Новооткритата тежест за стан от Хераклея ни показва как дори един скромен надпис от осем букви би могъл да обогати знанията ни за тракийските имена, да ни разкрие почитано от местните хора божество, да хвърли светлина върху състава на населението (и особено върху женската му част, която много по-рядко бива представена в писмените паметници) и дори да ни покаже една особеност в говора на траките от този район.

Не знаем дали тежестта е била изработена от самата Бензилис, или пък някой неин почитател грънчар е решил да увековечи името ѝ. Но каквито и да са били мотивите на автора, делото му се е оказало полезно и за нас след повече от две хилядолетия.

Please follow and like us: