Галерия за гостиНовини

По стъпките на последния силен римски император

Екипът на доц. д-р Сергей Торбатов от НАИМ поднови разкопките на късноримския крайпътен преториум край с. Граничак, Белоградчишко. Archaeologia Bulgarica ще чака интересни новини оттам, защото в рамките на този архитектурен комплекс, разположен на около 2 дка в местността Анище, бяха открити керемиди с печат DDNNAVGRAT (върху повече от 160 екземпляра!) и тълкуванието на буквите нe оставя съмнение, че става дума за продукция на императорско ателие.

Според доц. д-р Торбатов то е функционирало при съвместното управление на двама императори през втората половина на ІV в. А по керемидите може да се съди, че по някакви причини те вероятно са удостоили Рациария с почетната титла „Августа“. Ето какви са неговите аргументи: „Съкращението AVG (от Augusta) очевидно няма отношение към самите императори, защото в противен случай задължително би трябвало да се изпише още веднъж буквата G. Следователно то трябва да се отнесе към последната абревиатура в печата – RAT, зад която едва ли може да има съмнение, че се крие името на един от най-значимите градски центрове в долнодунавските провинции на Римската империя – Рациария.“ А по всичко личи, че става дума за периода след 364-367 г., тоест за последния силен император Флавий Валентиниан І и за брат му Валенс (изписван понякога Валент), на когото е било оставено управлението на източните провинции.

Дали ще бъдат намерени още доказателства за тази теза? И какво ново ще научим за преториума, тази разкошна станция за високопоставени пътници, разположена по трасето на трансбалканския път Рациария – Наисус (Ниш)? Нямаме търпение да разберем, защото досега на територията на България са проучвани само още два подобни обекта – край Костинброд и край с. Ломец, Троянско. За разлика от тях обаче комплексът край с. Граничак е запазен в автентичния си вид и не е засегнат от по-късно строителство.

Please follow and like us: