НовиниОткрития

Свети Петър в Деултум

Добрина Харбалиева

Частично запазено изображение на св. Петър с надпис, който го идентифицира, излезе при сглобяването на няколко фрагмента от плитка стъклена купа. Те бяха открити в продължение на два археологически сезона (2020 и 2021 г.) на територията на Деултум при проучването на помещения от късноантична сграда,  опожарена и разрушена през третата четвърт на V в.

Купата е изработена чрез свободно издухване от прозрачно стъкло със зеленикав оттенък. Изображението е нанесено огледално, чрез гравиране по външната повърхност на съда, за да може да се гледа отгоре.

Запазена е главата на светеца – с брада, в профил наляво. От двете му страни са изобразени три осемлъчни звезди, вижда се и лаврова клонка. Над главата е гравирано име на гръцки език: Πέτρο[ς]. Предполагаме, че върху купата е бил изобразен не само св. Петър, но и св. Павел – двамата вероятно са били разположени един срещу друг. Подобни сюжети са откривани върху стъклени купи от Средиземноморието през IV – V в.

Именно по това време християнската тематика се появява върху съдовете наред със сцените с митологичен или ежедневен характер. Имало е специализирани работилници за изработката им, всяка със своя специфична техника на гравиране и трактовка на сюжетите. А това може да насочи съвременните изследователи към конкретен географски район.

Св. Петър от фрагментите, открити в Деултум, има по-скоро източни черти. Стилистиката на гравиране на образа много се доближава до подобни стъклени съдове, чийто произход е от Източното Средиземноморие. Вероятно тази купа е внесена оттам.

За какво е била използвана? Дали е била изработена с литургично предназначение? И дали нейният собственик е бил духовно лице? Можем ли да я свържем с определени християнски свещенодействия? Или купата е била скъп съд, употребяван в дома на богат християнин?

Предположенията са много, но само бъдещите археологически проучвания биха могли да дадат някакви отговори.

 

Този материал достигна до вас благодарение на подкрепата на НФ „Култура“.

 

Please follow and like us: