Усукването на тогата пред гърдите помага за датировката: този тип се среща по скулптури от I – II век, оттогава е и статуята от Хераклея Синтика

Усукването на тогата пред гърдите помага за датировката: този тип се среща по скулптури от I – II век, оттогава е и статуята от Хераклея Синтика

Please follow and like us:
<aside id="youtube_showcase_featured_videos_widget-7" class="widget widget_youtube_showcase_featured_videos_widget clearfix">
<h3 class="widget-title"><span>Препоръчани клипове</span></h3>
</aside>