Хераклея Синтика, битката при Пидна и новооткритият римски лагер край с. Поленица

Антични монети, върхове на стрели, цинтове за подметки и железни колчета за палатки – на такива находки се натъкват археолозите под ръководството на гл. ас. д-р Сирма Александрова (НАИМ-БАН) при спасителните разкопки по линията на магистрала „Струма“ край с. Поленица, община Сандански. Преди 4 г. там са открити и антични керемиди, останки от няколко стени (от речни камъни и глина), има и следи от осветяване с факли. След обобщаването на резултатите д-р Александрова стига до интересна хипотеза: става дума за временен римски военен лагер, издигнат след битката на 22 юни 168 г. пр. Хр. при Пидна (на територията на сегашна Северна Гърция), за да контролира близкия град Хераклея Синтика (край с. Рупите в днешна Югозападна България).

Аргументите в подкрепа на това предположение ще бъдат публикувани в бр. 2/2020 на сп. Archaeologia Bulgarica, а докато чакаме да бъде отпечатан, ще разкрием още малко от подробностите. Например, как сред откритите на място монети се срещат и такива на Амфиполис (вижте снимката), и то конкретно от 187 – 168 г. пр. Хр. От II в. пр. Хр. са и керамичните трапезни съдове, открити на проучваната територия – върху незаливна тераса на р. Санданска Бистрица, с обща площ около 3 дка, частично проучени. Но и това стига, за да се твърди, че става дума за кратко обитаван лагер и мирното му напускане; няма следи от пожар или вражеска атака.

На картата (автор инж. Атанас Каменаров) се вижда разположението на лагера спрямо Хераклея Синтика
На картата (автор инж. Атанас Каменаров) се вижда разположението на лагера спрямо Хераклея Синтика

Защо ли са били разположени там римски войници?

В изворите има сведения за 2000 до 3000 бойци от Хераклея Синтика, присъединили се към армията на цар Персей преди решителния сблъсък с легионите на Луций Емилий Павел край Пидна. Войската на древните македони е разбита, впоследствие и държавата им е унищожена. Римляните използват ситуацията, за да се разправят със свои противници на Южните Балкани и в Източното Средиземноморие. Според някои източници веднага след битката Луций Емилий Павел изпраща своя доверен офицер Публий Назика с отряд пехотинци и конница да опожари Хераклея Синтика, за да не позволи градът да подкрепи избягалия цар Персей (който по-късно умира в римски плен). Политически е логично, вече е подкрепено и с резултатите от спасителните разкопки при с. Поленица. Предстои да се разбере дали археологическото проучване на Хераклея Синтика също ще потвърди това.

Разорен ли е бил най-важният град по течението на Средна Струма след битката при Пидна? Или се е спасил с покорство? Досегашните резултати от редовните разкопки на Хераклея Синтика, водени от доц. д-р Людмил Вагалински и заместничката му гл. ас. д-р Сирма Александрова, оформят по-скоро картина на разрушения през въпросния период. Но окончателните заключения предстоят…

Please follow and like us: