Монета върху огледало

Хераклея Синтка, юли 2019-а: Вижте първите находки!

https://www.youtube.com/watch?v=yNHhCHeR1XY

 

Колко инструмента трябва да се използват, за да се извади от пръстта едно антично оловно огледало? Archaeologia Bulgarica ще ви помогне да ги преброите, а и да видите отблизо как екипът на доц. д-р Людмил Вагалински проучва източната част на форума на Хераклея Синтика край с. Рупите, Петричко. Интересен детайл е, че в горелия пласт, върху огледалото е открита елинистическа бронзова монета. И двете находки ще бъдат предадени за почистване на реставратор. Датата на пожара ще бъде определена след като бъдат обработени всички находки от този пласт.

Please follow and like us:
<aside id="youtube_showcase_featured_videos_widget-7" class="widget widget_youtube_showcase_featured_videos_widget clearfix">
<h3 class="widget-title"><span>Препоръчани клипове</span></h3>
</aside>