НовиниОткрития

Deultum Christiana: знаци на вярата

Христо Прешленов

Части от горните плочи на мраморни сигмообразни маси се оказаха сред най-интересните находки на археологически сезон 2021 в северната градска зона на Деултум-Девелт (обект „Обществена сграда и императорски храм“) . Фрагментите бяха открити в горели през V до VІ в.  сл. Хр. жилищни структури, под разпилени плоски и извити керемиди и железни гвоздеи от дървената покривна конструкция, заедно с части от кирпичени тухли, амбалажни и трапезни амфори, битова керамика, ладиевидни керамични лампи и животински кости. Масите са с характерна украса – „панички“ по извитата част на рамката и улей в средата на правата ѝ страна –  тип, вариращ между V и VІ в. сл. Хр. Възможно е преди преизползването им те да са били част от богослужебните съоръжения на някоя разрушена раннохристиянска църква, където са имали функция на допълнителни неолтарни маси за поставяне на даровете (хляб и вино) за Светото причастие. Дали с преизползуването им е търсена/очаквана и Божията закрила, заради въплътената в тях с акта на освещаване на храма святост?

Сведенията за възникването на раннохристиянски общини по Югозападното Черноморие са още от апостолския и мъченическия период на разпространение на християнството – тогава то, като вероизповед и институция, е извън нормите на римската законодателна система. Според църковното предание основите им са положени от апостол Андрей в средата на І в. сл. Хр. В Деултум в средата на ІІ в. сл. Хр. епископ е Елий Публий Юлий, според чието свидетелство в съседния Анхиало основите на местната църковна общност вече са положени от епископ Сота. Към 140 г. сл. Хр. двамата участват в организацията и провеждането на ІІІ Църковен събор в Анхиало в опит да бъдат осъдени ересите на Монтан и Теодот. От протоколите на вселенските и поместните църковни събори са известни и имената на предстоятели на църковната община в Девелт през ранновизантийския период – Атанасий, който към 431 г. сл. Хр. е епископ и на съседния Созополис, Йовин (към 451 г. сл. Хр.) и  Евстратий (към 459 г. сл. Хр.). През VІ в. сл. Хр. в надпис върху мраморна колона от Терма (Бургаски минерални бани, общ. Бургас) е споменат Евтихиан, епископ на Анхиало, Месембрия или Девелт.

За утвърждаването на християнската вяра и обредност в Деултум през V – VІ в. сл. Хр. свидетелстват и откритите при проучвания на екипа ни през последните години в северната и централната градска зона други части от (тези ?) сигмообразни маси заедно с мраморни съдове за светена вода; палестински амфори за обредно вино; бронзов печат “на Мартирий” за обреден хляб; обредни съдове, върху чиито капачета са представяни Христовото разпятие на Голгота, кръстове вписани в окръжност, символизиращи просияло мъченичество, пауни, дърво на живота; ладиевидни вносни и местни керамични лампи с релефни, включително „разцъфнали“ и вписани в окръжност кръстове; стъклени кандила и канделабри, керамични свещници.

 

Този материал достигна до вас благодарение на подкрепата на НФ „Култура“.

 

Please follow and like us: