Влезте с нас в “кухнята” на археологията!

https://www.youtube.com/watch?v=SoZ2Eno2bAM&fbclid=IwAR1PmcgJT_ud43Q54JRGVSv-KpaEB18w_PcMisk6o3yGq4odr0XuMRFsghg

Как точно намерените при разкопки артефакти стигат до витрините на музея? Гледайте „От находката до откритието: Археологически акценти на сезон 2019 в НИМ“ – ще ви покажем не само експонатите в изложбата „Древни находки, нови открития“, но и процеса на работата с тях. Това е първият български филм, направен от археолози за археологията въз основа на кадри, документирали откритията, докато се случват.
Специалистите от Националния исторически музей и екипът на Archaeologia Bulgarica ви пожелават приятно гледане!