В очакване на новата игра

https://www.youtube.com/watch?v=k0NFvdaT0Ic

Тази Коледа няма да е като предишните. Иде нова игра, в която ще се сблъскат непримирими противници от реалността. Кои са те? Archaeologia Bulgarica повдига крайчеца на завесата…