Грижа за Хераклея Синтика

https://www.youtube.com/watch?v=vXejtp4Z8Ow&feature=youtu.be

Екстремните температурни амплитуди ще увредят варовиковата настилка на форума в Хераклея Синтика – ето защо се наложи плочите да бъдат покрити с геотекстил (вид дишаща мембрана) и пясък, докато се реализира проектът за трайна консервация.