Какво остава след пожарите на варварските нападения в Деултум?

https://youtu.be/dWzdrJwyjBs

Вижте няколко интересни и добре запазени късноантични токи, коментирани от д-р Люба Трайкова (НАИМ) пред видеокамерата на Archaeologia Bulgarica.