Крепостта Букелон разкрова своите тайни

https://www.youtube.com/watch?v=Sg77QOAespY

Внушителната средновековна кула над с. Маточина, Свиленградско, е свързана със славни битки – включително с победата на цар Калоян над кръстоносците на Балдуин Фландърски. Днес останките й се извисяват самотно на около18 м височина, но някога тя е била част от укреплението Букелон,чиито тайни археолозите разкриват пласт по пласт. Тазгодишната експедиция на Националния исторически музей, водена от гл. ас. д-р Мариела Инкова, се съсредоточи върху участък с късноантични градежи. Все още не е сигурно дали най-ранните зидове са от III – IV или от V – VI в. , но според проучвателите фактът, че кулата е фундирана на дълбочина едва 1.50 м означава, че и от двете й страни е имало стени. Разходете се с екипа на Archaeologia Bulgarica, за да видите отблизо и отвисоко останките от прочутата крепост…