Откриха образа на богинята Нике на необичайно място

https://www.youtube.com/watch?v=aUvYKmlMkCU

Ръководителят на разкопките на Хераклея Синтика край с. Рупите, Петричко – доц. д-р Вагалински, се натъкна на изображение на Нике при детайлния преглед на керамични фрагменти от обекта. Двоен щемпел с крилатата древногръцка богиня на победата бе открит върху … глинена тежест за тъкачен стан. Защо ли са изобразили точно нея? Вижте първите предположения във видеоматериала на Archaeologia Bulgarica.