Св. София

https://www.youtube.com/watch?v=-LCL5iTy6AE

Трети, „невидим“ при първите огледи кръст, е открит в гробницата със стенописи до храма „Св. София“. Чуйте специалистите и слезте под земята с нас заради красивите фрески. Ще ви покажем и какво е проучвал в близост Богдан Филов, а за „десерт“ ще има тайнствена кутийка – приемаме предположения какво има в нея, преди да я отворим в следващото видео.

A third cross, "invisible" during the first surveys, has been discovered in the tomb with wall paintings next to the church of "St. Sophia". Listen to the specialists and go underground with us because of the beautiful frescoes. We will show you what did Bogdan Filov study nearby, and there will be a mysterious box as "a sweet" – we take assumptions about its content, before we open it in the next video.